Ποιοι Είμαστε

Οι Εκδόσεις Ρίζες δημιουργήθηκαν το 2017 στη Λευκωσία, με σκοπό την προώθηση του κυπριακού βιβλίου.

Δραστηριοποιούνται κυρίως στην έκδοση λογοτεχνικών αλλά και επιστημονικών βιβλίων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κλάδους της ιστορίας και του δικαίου όπου σε συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, φιλοδοξούν να συνεισφέρουν στην υφιστάμενη κυπριακή βιβλιογραφία και να βοηθήσουν παράλληλα νεώτερους επιστήμονες να εκδώσουν τα έργα τους.